ผมนุ่มสลวยด้วยเบียร์
โพสทั่วไป
แม้เบียร์จะเป็นเครื่องดื่มให้โทษ แต่ก็ใช่ว่าจะไร้ประโยชน์ไปซะทีเดียว เพราะในเบียร์มีสารบางชนิดที่มีประโยชน์ต่อผมและเล็บ