มะเร็งหลอดอาหาร

มะเร็งหลอดอาหาร

  • อาการ

อาการที่พบบ่อย คือ แสบร้อนอก จุกแน่น และเจ็บปวดขณะกลืนอาหาร รู้สึกเหมือนลำคอตีบตัน ต่อมาจะมีอาการกลืนอาหารลำบากโดยเฉพาะอาหารแข็ง กินได้เพียงอาหารเหลวหรือน้ำเท่านั้น น้ำหนักตัวลดลง ร่างกายผ่ายผอมอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ผู้ป่วยยังมีอาการปวดหลังและคลื่นไส้ง่ายเมื่อมะเร็งแพร่กนะจายไปยังหลอดเลือดบริเวณหลอดลมและอวัยวะใกล้เคียง จะมีอาการกลืนน้ำและอาหารไม่ได้ สำลักอาหาร หรืออาเจียนเป็นเลือด

  • การวินิจฉัยโรค

ทำได้หลายวิธี เช่น การเอกซเรย์ด้วยการกลืนสารแบเรียม การส่องกล้องตรวจหลอดอาหารโดยตรง ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างมาก ทำให้วินิจฉัยได้อย่างแม่นยำและลดความทรมานของผู้ป่วยขณะตรวจได้มาก

  • การป้องกัน

สาเหตุของการเป็นมะเร็งหลอดอาหารยังไม่ทราบแน่ชัด แต่จากการค้นคว้าพบว่าผู้ที่ดื่มสุรามาก สูบบุหรี่จัด ผู้ที่นิยมบริโภคอาหารร้อนจัด เปรี้ยวจัด และอาหารลักษณะแข็งจะมีโอกาสเป็นมะเร็งหลอดอาหารได้มากกว่า ผู้ป่วยมักมีอายุประมาณ 60-70 ปี สัดส่วนชายหญิงประมาณ 3:1

ขอบคุณภาพจาก : women.sanook. com , likedee. com

ขอบคุณบทความจาก : สังเกตโรคร้ายด้วยตนเอง