แก้อุปนิสัย ใจร้อน

คนที่ใจร้อนเป็นคนที่เกียจคร้านเป็นส่วนมาก คือเขาต้องการให้ผลสำเร็จในเวลารวดเร็ว ถ้าไม่สำเร็จก็ท้อใจและพาลเลิกปฎิบัติการนั้นๆคนใจร้อนมักมีนิสัยปล่อยให้งานคั่งค้างแล้วปฏิบัติทีเดียวรวดหนึ่งหมด ซึ่งเป็นการทำลายสุขภาพ บั่นทอนความคิดของท่านที่สุด เพราะเป็นการหักโหมร่างกาย จิตใจนั่นเอง

คนใจร้อนไม่ชอบทำอะไรทีละน้อย แต่สม่ำเสมอ เพราะการทำเช่นนั้นเขาเห็นผลช้า คนใจร้อนไม่รู้จักความพอดี เขาชอบทำอะไรครั้งละมากๆแล้วหยุดไปนานๆ ท่านลองคิดดู ถ้าท่านไม่ให้น้ำแก่ต้นไม้เลยสัปดาห์หนึ่ง แล้วให้ครั้งหนึ่งเท่ากับจำนวนน้ำที่ต้นไม้ควรได้แต่ละวัน ต้นไม้ก็ต้องตายในที่สุด คนใจร้อนก็ฉันนั้นต้องถึงแก่ความวินาศในที่สุด

ทรอสกี้ นักการเมืองรัสเซียได้เตือนเชียงไคเช็คว่า “การปฏิวัติที่ดีนั้น จะต้องไม่ใจเร็วด่วนใจ” ถูกดังที่ทรอสกี้กล่าว ความใจเร็วด่วนได้ หรือความใจร้อน ไม่อาจทำให้งานปฏิบัติบรรลุเป้าหมายเลย

น้ำที่ไหลผ่ายซอกหินบ่อยๆหินที่ว่าแข็งก็ยังต้องสลาย หรือน้ำที่หยุดทีละหยดลงในตุ่มที่ว่างเปล่า ในที่สุดก็เต็มตุ่มได้ อันนี้เป็นเครื่อวแสดงถึงการที่ทำอะไรก็ตามทีละน้อยแต่สม่ำเสมอ นั่นเป็นการที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จอันแน่นอนและมั่นคงในที่สุด

หลักจิตวิทยาสอนถึงการแก้ความใจร้อนว่า คนเรานั้นนเมื่อลงมือทำการอันใดก็ตามย่อมเกิดผลขึ้นทันทีในขณะที่ทำนั้นเอง แต่เป็นผลที่ซ่อนตัวอยู่และเมื่อทำมากเข้า ผลงานก็จะซ้อนกันจนปรากฎเห็นชัดเป็นรูปร่างขึ้น ยกตัวอย่างเช่น นักประพันธ์ เมื่อลงมือเขียนหนังสือ ผลงานของเขาก็ปรากฏขึ้นทันที เพียงแต่ต้องรอโอกาสจนกว่าจะเขียนเสร็จ ขายลิขสิทธิ์ให้แก่โรงพิมพ์ แล้วจำหน่ายให้แพร่หลายแก่ประชาชน งานแต่ละชิ้นล้วนเป็นผลงานที่ซ้อนและซ่อนตัวอยู่เท่านั้น การเขียนหนังสือแต่ละหน้าจนเสร็จในที่สุดก็นำความมีชื่อเสียงมาสู่นักประพันธ์คนนั้น อาจารย์ท่านหนึ่งที่บรรยายในคณะอักษรศาสตร์ที่ข้าพเจ้าเรียนอยู่ได้สอนว่า การเรียนของเรานี้ เราได้รับผลทันทีในขณะที่เรียนฉะนั้นไม่ควรขาดเรียนเป็นเด็ดขาด เพราะเมื่อเราเรียนชั่วโมงใด ก็ได้รับความรู้ในชั่วโมงนั้น เรียนวันนี้ก็ได้ผลวันนี้ เรียนขณะนี้ก็ได้ผลขณะนี้ แต่การเรียนนั้นต้องกินเวลานาน ไม่ว่าจะเป็นวิชาความรู้หรือหยดน้ำลงตุ่ม ที่เราเห็นว่าน้อยนั้นอย่าได้ประมาทและใจร้อนเลยในที่สุดผลก็จะมากขึ้นเอง

เขาสอนว่าการกระทำที่ใจร้อนไม่ได้นั้นมีอยู่สามประการคือ หนึ่งความรักเรียน สองการเรียน สามการสร้างอนาคต หากคนใดใจร้อนแล้วจะผิดหวังและถึงได้สำเร็จไปก็ไม่ดีเท่ากับการทำพอดีๆหรือทำวันละน้อยแต่สม่ำเสมอไม่ได้

จงเชื่อเถอะว่าความใจร้อนนั้นไม่ช่วยอะไรท่านได้มากกว่าทำให้ “ขยันชั่วคราว” เลย จงแก้นิสัยอันนี้เสีย ความใจเย็นจะทำให้ท่าประสบความสำเร็จในการงานทั้งปวง พึงนึกอยู่เสมอในขณะที่ท่านใจร้อนว่า “ทุกสิ่งทุกอย่างต้องการเวลา เมื่อถึงเวลาสมควรแล้วท่านจะได้พบกับมันแน่นอน จงให้เวลาแก่มันบ้าง อย่าได้ด่วนเร่งรัดสิ่งนั้นๆเลย”

 

ขอบคุณรูปภาพจาก : betanews. com

ขอบคุณบทความจาก : การชนะใจตนเอง