ภาวะโลกร้อน

ปรากฏการณ์โลกร้อน หรือภาวะโลกร้อน (Global Warming) คือปรากฏการ์ที่อุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกและผืนมหาสมุทรสูงขึ้น

โดยมีก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าชเรือนกระจกอื่นๆ เป็นตัวการกักเก็บความร้อนจากแสงอาทิตย์ไว้ไม่ให้คายออกไปสู่บรรยากาศ ภาวะโลกร้อนถือเป็นผลพวงมาจากการมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นในบรรยากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุให้รังสีความร้อนที่ผ่านชั้นบรรยากาศเข้ามาถูกกักไว้ในโลกโดยไม่สามารถสะท้อนกลับออกไปได้ หรือที่เรียกว่าภาวะเรือนกระจก

การเกิดขึ้นของก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากกระบวนการเผาไหม้ของการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล อาทิ น้ำมันปิโตเลียม ถ่านหิน เป็นต้น ทั้งจากกิจกรรมการขนส่งและการผลิตกระแสไฟฟ้า แนวทางหนึ่งของการลดปริมาณการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คือลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้น เช่น พลังงานชีวมวล พลังงานน้ำ พลังลม พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

โดยประเทศอุตสาหกรรมที่ปล่อยควันพิษสู่บรรยากาศมากเป็นอันดับหนึ่ง ได้แก่สหรัฐอเมริกา ปล่อยควันพิษออกมาถึง 186,100 ล้านตัน/ปี อันดับสองสหภาพยุโรป 127,800 ล้านตัว/ปี และอันดับ3 รัสเซีย 68,400 ล้านตัน/ปี

สำหรับแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนคือ

ลดการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยลง ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีเช่น เดินทางด้วยรถบริการสาธารณะ ประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และการปลูกต้นไม้ เป็นต้น คุณทราบไหมว่า แค่ปลูกต้นไม้ใหญ่คนละ 1 ต้น (ตลอดอายุการใช้งานของต้นไม้ 1 ต้น) สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 1 ตัน หรือแม้แต่การปรับอุณหูมิเครื่องปรับอากาศให้ลดลง 1 องศา ต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 5-10 เลยทีเดียว

ดังนั้น เราควรจะช่วยกันลดภาวะโลกร้อนด้วยวิธีง่ายๆใกล้ตัวเราที่ทำได้ในชีวิตประจำวัน เช่น การปิดไฟทุกครั้งหลังใช้ ปิดน้ำให้สนิท เริ่มง่ายๆเพียงเท่านี้ก็สามารถช่วยลดโลกร้อนได้แล้วคะ

 

ขอบคุณรูปภาพจาก : www.energysavingmedia.com